VilkorVillkor för hyra av boendet Dammkölsringen 21A

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • Du får en bekräftelse på din bokning via e-post
  • Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före ankomst.
  • Boendet stämmer med beskrivningen som utlovats av oss.
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • Du får disponera stugan från kl 14.00 avtalad ankomstdag till kl 10.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

När du har betalat din handpenning som utgör 25 % av totala hyresbeloppet så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När ska jag betala?

Om du bokat tidigare än 30 dagar före ankomst är bokningsavgiften 25 % av totala hyressumman. Bokningsavgiften skall vara oss tillhanda inom 1 vecka från bokningstillfället.

Resterande 75 % ska betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Bokningsavgiften tillsammans med den kompletterande betalningen 30 dagar innan ankomst utgör tillsammans hela hyressumman.

Om du bokat senare än 30 dagar till ankomst skall hela hyran betalas inom 2 bankdagar, dock senast dagen före ankomst.

Betalning sker till konto enligt den bokningsinstruktion som sänts till dig per e-post.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 2000 kronor/boende och innebär att du kan avboka fram t.o.m. 1 kalendervecka före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500 kronor per bokning. Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) Dödsfall, som drabbat make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
c) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
d) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till boendet. Vi bekräftar din avbokning per e-post.

Om du avbokar när det är mer än 30 dagar före ankomst, så behåller vi bokningsavgiften eller eventuellt avbeställningsskydd.

Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar före ankomst och har avbeställningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi pengarna ni betalt för avbeställningsskyddet. Resterande belopp exklusive expeditionsavgift enligt ovan återbetalas till dig efter det att vi fått intyget. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningstillfället.

Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 90% av logipriset. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan så återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för anmälningsavgift eller avbeställningsskydd.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat likvärdigt boende har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka hyran, med avdrag för den tid du har nyttjat boendet.

Istället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål ska du framföra dem till oss snarast möjligt efter ankomst, senast kl 11 dagen efter.

Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det.

Ovanstående gäller ej vid omständigheter som vi ej kan råda över, t ex kortare avbrott på el- eller TV-nätet.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du är betalningsansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Mellan 23:00 och 07:00 skall du som hyresgäst iaktta största hänsyn och tystnad gentemot dina grannar.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för ditt boende som anges på bekräftelsen. Om du bryter mot detta debiteras du kostnaden för sanering.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i boendet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Det är ej tillåtet att ställa upp tält eller husvagn på tomten.

Slutstädning ingår i hyrespriset under vintersäsong men du ansvarar för att diskmaskin är urplockad, diskbänk och spis/ugn är rengjorda samt att sopor är medtagna till områdets sopanläggning.
Du måste lämna igen samtliga nycklar till ditt boende vid avresa enligt anvisningen i bekräftelsen. Om du glömmer det så måste vi byta lås på boendet du hyrt och kommer då att debitera dig kostnaden för bytet.

Under sommarsäsong, v. 19 - 44 ingår inte slutstädning i priserna och gäst skall då själv våttorka samtliga rum samt städa toletter, tvättställen och kök. Diskbänk, spis och ugn skall också rengöras av gäst.

Du har ansvar att sopor sorteras och kastas i rätt behållare vid områdets sopanläggning. Sopor sorteras i 2 fraktioner, brännbart och komposterbart.